arbeten
Katarina Jönsson Norling
Katarina Jönsson Norling
works
cv
contact
home
Sköldpaddornas hemlighet
Hildur och Helmer
Familjärt/Familiar
 
FamiliarLife, Frames, Framed
Netopi
 
Gången och Enkäten
Liv i verket
Felix och Felicia
Anna min Anna
 
offentliga verk
 
public comissions
animation/
video
utställningar och verk
 
exhibitions and works
Serum
I mina drömmar
FamiliarNews
 
Mymlans visa
Reflections
 
GAPE
UrNebulosan och
de blommande stenarna
Kulturen i Naturen
Embedded
Artificial